close
تبلیغات در اینترنت

چرا تصرف كوباني براي داعش مهم است؟ • موضوعات
  مطالب تصادفی
  ببینید و..

  تجربه کنید..!
  درباره : اخبار و حوادث
  ♥بازدید : 391 ♥

   آخرین شماره از مجله اینترنتی گروه موسوم به خلافت اسلامی (داعش)، جنجال آفرین شد. این مجله که «دابق» نام گرفته، در آخرین شماره خود، از به بردگی گرفتن زنان، دفاع کرد و این مطلب، در اکثر رسانه‌های جهان، منعکس شد اما بخش دیگر ماجرا که کمتر دیده شد، نام خود مجله است که نشانگر روش فکری گروه خلافت اسلامی است.

  نام «دابق» به شهری سوری باز می‌گردد که در کتاب حدیث «صحیح مسلم» ذکر شده است، شهری که به «آخر الزمان» و نشانه‌های آن در پایه احادیث اسلامی مرتبط می‌شود؛ در این منطقه‌ است که بخشی از مسلمانان معتقدند یکی از جنگ‌های «آخر الزمان» در آن روی می‌دهد. مسلمانان معتقد به رستاخیز هستند.

   

  این اعتقاد، حسابرسی در روز قیامت، و جداشدن ابدی نیکوکاران از بدکاران تاکید دارد. در روز قیامت مردم براساس اعتقادشان به خدا، قبول وحی نازل‌شده، و کارهایشان قضاوت خواهند شد. پیش از رستاخیز روزهای سخت آخرالزمان رخ خواهند داد که در این دوره، حیله‌گر بزرگ یا همان دجال، ظهور خواهد کرد. پس از این مرحله منجی ظهور می‌کند تا عدالت را به جهان بیاورد و همه جهان اسلام را بپذیرند. وصف منجی و ویژگی‌های او برپایه باورهای هرکدام از مذاهب اسلامی، متفاوت است.

  صحیح مسلم، حدیثی از پیامبر اسلام(ص) نقل کرده که به جنگی سرنوشت ساز میان مسلمانان و دشمنانشان پرداخته است. این جنگ «آخر الزمان» در شهر «دابق» روی می‌دهد و پس از آن «دجال» ظهور کرده و «مسیح»‌ از آسمان‌ها به زمین باز می‌گردد. کتاب «صحیح مسلم» را اهل سنت، از صحیح‌ترین کتاب‌ها پس از قرآن به شمار می‌آورند چرا که برپایه اعتبارات دینی، این کتاب، روایاتی با سند صحیح از پیامبر اسلام، نقل کرده است.

   

  اخبار,اخبار بین الملل,عمر الشيشاني

  عمر الشيشاني از فرماندهان اصلي داعش كه اهل چچن است
  بنا بر حدیث یاد شده، پیامبر اسلام (ص) گفته است: «لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق - أو بدابِقَ - فیخرج إلیهم جیش من المدینة من خیار أهل الأرض یومئذ، فإذا تصافوا، قالت الروم…»


  ترجمه حدیث: «ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺮﭘﺎ ﻧمیﺷﻮﺩ ﺗﺎ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺭﻭمیﻫﺎ به دابق حمله کنند. ﺁﻧﮕﺎﻩ ﺳﭙﺎهی ﺍﺯ ﻣﺪﻳﻨﻪ شامل ﺑﺮ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﻭی ﺯﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻭمیﻫﺎ ﺑﺴﻴﺞ میﺷﻮﻧﺪ. ﻭﻗتی ﺩﺭ ﻣﺼﺎﻑ ﻫﻢ ﻗﺮﺍﺭ میﮔﻴﺮﻧﺪ، ﺭﻭمیﻫﺎ میﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺑﮕﺬﺍﺭﻳﺪ ﺗﺎ با ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، بجنگیم. ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ میﮔﻮﻳﻨﺪ: ﺳﻮﮔﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ، ﺭﺍﻩ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ نمیﻛﻨﻴﻢ ﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﺴﻠﻴﻢ نمیﻛﻨﻴﻢ. ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺭﻭمیﻫﺎ میﺟﻨﮕﻨﺪ.

   

  ﻳک ﺳﻮﻡ ﺷﻜﺴﺖ میﺧﻮﺭﻧﺪ. ﻳک ﺳﻮﻡ ﻛﺸﺘﻪ میﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺰﺩ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺪﺍ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﻳک ﺳﻮﻡ ﺑﻪ ﭘﻴﺮﻭﺯی میﺭﺳﻨﺪ ﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺩﭼﺎﺭ ﻓﺘﻨﻪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﻴﻪ (استانبول) ﺭﺍ ﻓﺘﺢ میﻛﻨﻨﺪ. ﺩﺭ همان حال ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻏﻨﺎﻳﻢ میﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺣﺎلی ﻛﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﺮ ﺩﺭﺧﺖﻫﺎی ﺯﻳﺘﻮﻥ ﺁﻭﻳﺰﺍﻥ ﺷﺪﻩ است، ﺷﻴﻄﺎﻥ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﻧﺪﺍ ﺩﺭ میﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺟﺎﻝ ﺩﺭ ﺍﻫﻞ ﻭ ﻋﻴﺎﻝ ﺷﻤﺎ ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﻤﺎ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

   

  ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺣﺮﻛﺖ میﻛﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻳﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﺷﻴﻄﺎﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﺍﺳﺖ. ﻭﻗﺘی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺑﻪ «ﺷﺎﻡ میﺭﺳﻨﺪ، ﺩﺟﺎﻝ ﻇﻬﻮﺭ میﻛﻨﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎلی ﻛﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﭘﻴﮑﺎﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﺷﻤﻦ ﻣﻬﻴﺎ میﮐﻨﻨﺪ، ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻒ ﺁﺭﺍیی ﻧﻈﺎمی میﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ. آن‌گاه ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺮﭘﺎ میﺷﻮﺩ ﻭ عیسی‌ﺑﻦ‌ﻣﺮﻳﻢ ﻓﺮﻭﺩ میﺁﻳﺪ و ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﺯشان ﺍﻣﺎﻣﺖ میﻛﻨﺪ. ﻭقتی ﻛﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺟﺎﻝ ﺑﻪ عیسی میﺍﻓﺘﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻤک ﺩﺭ ﺁﺏ ﺫﻭﺏ میﺷﻮﺩ. ﺍﮔﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﻫﺎ ﺷﻮﺩ ﻧﺎﺑﻮﺩ ﻭ ﻫﻼﻙ می‌شود. ﺍﻣﺎ عیسی ﺍﻭ ﺭﺍ میﻛﺸﺪ ﻭ نیزه خود را که به خون او آغشته است، به مردم نشان می‌دهد.»

  دابق شهری در شمال حلب است که از مرزهای ترکیه ۴۵ کیلومتر فاصله دارد. این شهر از توابع منطقه اعزاز است و در دشت آن، جنگی بزرگ میان ارتش عثمانی به رهبری سلطان سلیم اول و مماليک به رهبری قنصوه الغوری در سال ۱۵۱۶ میلادی روی‌ داد. در این جنگ عثمانی‌ها پیروز شدند و این پیروزی، مقدمه ورودشان به مناطق عربی و تاسیس امپراتوری بزرگ عثمانی بود.

  اما «الاعماق» که در حدیث آمده، به منطقه‌ای تابع انطاکیه ترکیه اشاره دارد که به دابق نزدیک است. این شهر یک بندر معروف و بزرگ دارد. در کتابی به نام «دایره المعارف بزرگ اعجاز علمی قرآن و سنت» آمده است که در حدیث روایت شده در صحیح مسلم، یک پیش‌بینی وجود دارد چرا که این شهر «از مناسب‌ترین مناطق برای جنگ‌های بزرگ و سرنوشت ساز است.» این دایره‌المعارف افزوده است: «دابق نزدیک دریای مدیترانه است و رومی‌ها هنگام حمله از راه دریا نیروهای بسیاری از خود را در منطقه پیاده می‌کنند.»

  به نوشته دایره المعارف حدیث به این مسئله اشاره دارد که بسیاری از رومی‌ها «اسلام خواهند آورد و با مسلمانان در شام زندگی خواهند کرد یا این‌که توسط رومی‌ها دستگیر خواهند شد. پس اسلام خود را علنی خواهند کرد و با مسلمانان علیه رومی‌ها خواهند جنگید.» دایره المعارف می‌افزاید که شهر «در مکانی قرار دارد که شرق اسلامی را از غرب رومی مسیحی جدا می‌کند؛ محلی که در آن جنگ آخرالزمان روی می‌دهد.»

  پیروان گروه «داعش» معتقدند که نشانه‌های محقق شدن پیش‌گویی‌های ذکر شده در حدیث، در حال نمودار شدن است. شبه‌نظامیان از غرب به گروه پیوسته‌اند، جامعه بین‌الملل از راه ائتلافی رو به گسترش، خود را برای جنگ علیه «خلافت اسلامی» آماده می‌کند و همچنین امکان اقدام ترکیه علیه گروه وجود دارد؛ مسئله‌ای که دلیلی برای حمله به قسطنطنیه (استانبول) برپایه آن‌چه که در حدیث آمده است خواهد بود، شهری که اکثر ساکنان آن مسلمان هستند.

  اعضای گروه «خلافت اسلامی» در حساب‌های کاربری خود در سایت‌های مختلف اینترنت، به حدیث دیگری نیز اشاره می‌کنند که می‌گوید، جنگ «بسیار بزرگ» خواهد بود و صدها هزار جنگجو در آن شرکت خواهند کرد. «رومی‌ها»‌ زیر ۸۰ پرچم که از هرکدام ۱۲ هزار نیرو پیروی می‌کند، گردهم خواهند آمد و شمار ارتشی که علیه «مسلمانان»‌ خواهد جنگید، به حدود ۹۶۰هزار نفر خواهد رسید. این حساب و کتاب‌ها، هر از چند گاهی، شاهد بحث و جدل‌های فراوانی می‌شود به ویژه که اکنون جنگ بزرگی در شهر کرد نشین کوبانی در جریان است.

  ابو أُسَيد البغدادی از مبلغان گروه «خلافت اسلامی» در صفحه فیس بوک خود نوشته است: «آن چه که در عین الاسلام (نامی که داعش بر کوبانی نهاده) که در نزدیکی دابق قرار دارد روی می‌دهد، مسئله‌ای بیهوده نیست بلکه از قرن‌ها پیش برای آن برنامه‌ریزی شده و پیامبر بشارت آن را داده است… بدون شک ۸۰ کشور صلیبی برای جنگ خواهند آمد و آن‌ها را شکست خواهیم داد.» برخی دیگر از حساب‌های کاربری اعضا و هواداران گروه «خلافت اسلامی»، در حال شمارش کشورهایی هستند که تا کنون با پیوستن به ائتلاف بین‌المللی موافقت کرده‌اند.

   اخبار بین الملل -  بهار نیوز  نویسنده :غریبهنظرات ♥
  مطالب مرتبط
  ارسال نظر برای این مطلب
  این نظر توسط حمیدرضا در تاریخ 1393/7/30 و 17:36 دقیقه ارسال شده است

  اين وبلاگي که مي خوام معرفي کنم يه وبلاگ عالي براي دريافت کد هاي کاربردي و زيباسازي وبلاگه. تازه قالب هم تو اين وبلاگ پيدا ميشه. حتما به اين وبلاگ يه سر بزن. پشيمون نميشي. (به جان خودم ضرر نداره) يه نگاه بنداز ، نخواستي برو ديگه بر نگرد.

  freethemes.rozblog.com
  freethemes.rozblog.com
  freethemes.rozblog.com

  يه ويژگي اي که اين وبلاگ داره اينه که آموزشاتش خيلي به زبون ساده و به صورت کامل بيان شدن.


  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتیرفرش کد امنیتی
  کیف آرایشی رولی roll n go

  کیف رولی لوازم آرایش Roll N Go، فوق العاده جا دار، یک وسیله کاربردی برای بانوان. مناسب برای افرادی که می خواهند تمام لوازم آرایش خود را همراه داشته باشند. طراحی زیبا و هوشمندانه ...

  قیمت : 18000 تومان

  
  تبلیغات
  هات آپ | آپلود , آپلود عکس رایگان،آپلود عکس با لینک مستقیم
  عضویت سریع
  نام کاربری :
  رمز عبور :
  تکرار رمز :
  ایمیل :
  نام اصلی :
  کد امنیتی : * کد امنیتیبارگزاری مجدد
  ورود
  نام کاربری :
  رمز عبور :

  رمز عبور را فراموش کردم ؟
  اطلاعات
  1394
  1393
  تبلیغات
  دستبند مغناطیسی پاوربالانس
   http://www.takshop91.biz/uploads/13_1392391150.jpg
  میکرو تاچ مکس Micro Touch MAX

   خرید پستی

  شارژر همراه پاور بانک
   خرید پستی

  ساپورت بهاره طرح جين

   http://www.takshop91.biz/uploads/960_1425037969.jpg

  گردنبند دو قلب
   http://www.phototakshop91.com/aks/3/gardanbanddoghalb/2.jpg

  کیف پول و مدارک آلوما والتaluma wallet

   http://www.takshop91.biz/uploads/820_1389978483.jpg

  برس رنگ موی چادویی

  شال جادويي Magic Scarf

  ساپورت طرح چرم مشکی

  گن آه برا اصل هدیه چسب لیفتینگ

   گن سوتین فرم دهنده سینه اسلیم لیفت آه برا اصل

  رنگ مو هات هیوس hair chalk hot huez

  ساعت گوچی gucci دستبندی نگین دار
   ساعت زنانه نگین دار طرح Love

  لینک ها
  ایران ناز
  روزگار..
  محاسبه WHR
  تبادل لینک رایگان
  ریاضیات
  مدل مانتو و ...
  خنده دارترین ها
  مجله مد
  مد لباس
  شهر آموزش
  بانکداری اسلامی
  خریدآنلاین(دیجی کالا)
  دانلود رایگان انیمیشن
  ایران جیب(اخبار و قیمت های روز)
  پاتوق یو(دانلود رایگان نرم افزار)
  سیستم جامع گلستان(پیام نور)
  ارسال لینک
  تبلیغات متنی
  همیشه به خاطر داشته باش هرگاه به قله رسیدی همزمان در کنار دره ای عمیق نیز ایستاده ای
  امتیاز : [Post_Rate] نتیجه : [Post_Rate_Result] امتیاز توسط [Post_Rate_Count] نفر مجموع امتیاز : [Post_Rate_Total]